שימו לב, הזכאות לגמול השתלמות מותנית בשני תנאים:

  1. השתתפות בשמונה הרצאות לפחות
  2. אם טרם נרשמתם להשתלמות, אנא הירשמו כאן עכשיו

לידיעתכם, אין אפשרות לקבל גמולים לשתי השתלמויות במקביל.

לכן, מורים שמבקשים לקבל גמול השתלמות גם בהשתלמות המחוזית והשתתפו בשלושת ההרצאות בהשתלמות עדכון ידע מדעי ברשת (שהוצעו כחלק מההשתלמות המחוזית), צריכים להשלים את שש השעות באחד מימי העיון בקיץ.