לפרטים נוספים, כולל נושאי ההשתלמות, גמול השתלמות, יישומים לביוחקר ופרטים על הרשמה – לחצו כאן.