• במדור כנסים והשתלמויות> השתלמויות של המרכז הארצי, פורסמו שתי השתלמויות השתלמות לקיץ תשע"ו: אבולוציה מנקודת מבט ביולוגית, וקמפוס קיץ למורי מדעי הסביבה, בנושא הסיור הלימודי - בנושא אדם וביוספרה. ההרשמה נמשכת לשתי ההשתלמויות.
  • במדור כנסים והשתלמויות>השתלמות הקיץ תשע"ו - פרטים ראשונים על הכנס וימי העיון וקישור להרשמה. 
  • במדור כנסים והשתלמויות נוספות התפרסמה תכנית דו שנתית להרחבת הסמכה של מורי ביולוגיה להוראת כימיה בחטיבה העליונה (תשע"ז-תשע"ח). פרטים במכתב מצורף מאת דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה.