בחינת הבגרות בביולוגיה תש"ף - קובץ הבחינה בגרסת Word. הקלידה - סיגל שלומי-שיר (בחינות בגרות ומתכונות > 043381 הבחינה העיונית המלאה (החל משתע"ו) > 043381 - הבחינה המלאה - בגרויות).